Điều khoản Sử dụng

Chào mừng bạn đến với Thegioidaga.com. Trang web này được điều hành và quản lý bởi chúng tôi với mong muốn cung cấp cho bạn trải nghiệm duyệt web tốt nhất có thể. Khi bạn truy cập và sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện sau đây. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, vui lòng ngưng sử dụng trang web ngay lập tức.

Điều khoản sử dụng Thegioidaga

1. Quyền sở hữu trí tuệ

Tất cả nội dung trên trang web, bao gồm nhưng không giới hạn vào văn bản, hình ảnh, video, biểu đồ và đồ họa, đều là tài sản của Thegioidaga.com hoặc các bên thứ ba có liên quan. Việc sao chép, phân phối hoặc sử dụng nội dung này cho mục đích thương mại mà không có sự cho phép trước bằng văn bản từ chúng tôi là vi phạm bản quyền.

2. Sử dụng trang web

Bạn cam kết sử dụng trang web chỉ cho mục đích hợp pháp và không vi phạm bất kỳ luật pháp nào áp dụng. Bạn cũng cam kết không thực hiện bất kỳ hành động nào có thể gây ảnh hưởng đến tính toàn vẹn hoặc hiệu suất của trang web.

3. Bảo mật

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn theo Chính sách Bảo mật của chúng tôi. Tuy nhiên, việc truy cập và sử dụng trang web là trách nhiệm của bạn và bạn phải tự chịu trách nhiệm về việc bảo mật thông tin đăng nhập của mình.

4. Thay đổi và chấm dứt dịch vụ

Chúng tôi có thể thay đổi hoặc ngừng cung cấp dịch vụ trên trang web mà không cần thông báo trước. Chúng tôi cũng có quyền từ chối hoặc hạn chế quyền truy cập của bạn vào trang web nếu chúng tôi phát hiện vi phạm điều khoản và điều kiện.

5. Liên kết tới trang web bên thứ ba

Trang web của chúng tôi có thể chứa liên kết tới các trang web của bên thứ ba. Việc truy cập và sử dụng các trang web này sẽ chịu các điều khoản và điều kiện của họ và không phải của chúng tôi.

6. Thay đổi điều khoản

Chúng tôi có thể thay đổi điều khoản và điều kiện này từ thời gian này sang thời gian khác. Việc tiếp tục sử dụng trang web sau khi các thay đổi được áp dụng sẽ được coi là sự chấp nhận của bạn đối với các thay đổi đó.

7. Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc ý kiến ​​nào về điều khoản và điều kiện này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Website hoặc các nền tảng Mạng xã hội.

Cảm ơn bạn đã đọc và hiểu điều khoản sử dụng của chúng tôi.